Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Mikrobioloģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

BUMK_050

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķauditorija:

Ārstniecība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Aigars Reinis

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Juta Kroiča

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, bmk@rsu.lv, bmk@rsu.lv, +371 67061584

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

10

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

20

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Bioloģija, anatomija un fizioloģija

Mērķis:

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem zināšanas par mikroorganismiem un parazītiem kā infekcijas slimību ierosinātājiem un profilakses pasākumiem cīņā ar tiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievads. Ieskats mikrobioloģijas vēsturē. Mikroorganismu klasifikācijas principi. Baktēriju uzbūve. Baktēriju endosporas. Sēnes. Vīrusi.Lekcijas1.00auditorija
2Baktēriju fizioloģija: metabolisma principi, augšana un vairošanās. Ārējās vides objektu un cilvēka organisma normālā mikroflora. Antibiotiskās vielas. Mikroorganismu rezistence pret antibiotiskajām vielām.Lekcijas1.00auditorija
3Lekcijas3.00auditorija
4Imunitāte, tās iedalījums. Iedzimtās imunitātes pamatmehānismi. Iegūtā imunitāte, šūnas, kuras to nodrošina. Imūnas atbildes veidi un pamatmehānismi. Hipersensitivitāte.Lekcijas3.00auditorija
5Nozīmīgākās bakteriālās infekciju ierosinātāji un to profilakses pasākumi: Patogēnie Gr+ un Gr- koki: stafilokoki, streptokoki, neisērijas. Difterijas ierosinātājs. Tuberkulozes ierosinātājs. Enterobaktērijas. Kampilobaktērijas. Helikobaktērijas. Patogēnās sēnes.Lekcijas2.00auditorija
6Aktuālākie vīrusu infekciju ierosinātāji un to profilakse: Respiratorie vīrusi: gripas, paragripas, adeno-, herpesvīrusi. Ērču encefalīta vīruss. Hepatīta A un B vīrusi. HIV.
Hospitālās (nozokomiālās) infekcijas un to profilakse.
Lekcijas2.00auditorija
7Parazīti. Biežākās parazitārās infekcijas.Lekcijas1.00auditorija
8Darba noteikumi bakterioloģiskajā laboratorijā. Mikropreparātu pagatavošanas un krāsošanas metodes.
Baktēriju kultivēšana. Barotnes. Uzsēšanas tehnika. identifikācijas principi. Gaisa, ūdens mikrofloras noteikšana. Cilvēka organisma – ādas, matu, elpošanas trakta, mutes mikrofloras pārbaude.
Vides un cilvēka mikrofloras uzsējumu analīze.
Sterilizācija. Dezinfekcija. Jutības noteikšana pret antibiotiķiem.
Nodarbības3.00laboratorija
9Sterilizācija un dezinfekcija. Baktēriju jutības noteikšana pret antibiotikajām vielām.Nodarbības1.00laboratorija
10Mikro- un makroorganisma mijiedarbība. Infekcijas slimību diahnostikas shēma. Seroloģiskās reakcijas un to pielietojums infekcijas slimību diagnostikā.Nodarbības2.00laboratorija
11Aktuālākās bakteriālās infekcijas un to mikrobioloģiskās diagnostikas principi (patogēnie koki, tuberkulozes, salmoneloze) Nodarbības1.00laboratorija
12Respiratoro vīrusu diagnostikas principi. Hepatīta vīrusu diagnostikas principi. HIV/AIDS diagnostikas principi.Nodarbības1.00laboratorija
13Aktuālākās parazitārās infekcijas un to profilakses principi.Nodarbības1.00laboratorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Sagatavot un prezentēt darbus par aktuālākiem infekciju aģentiem, kas var ietekmēt sabiedrības veselību, un to profilakses pasākumiem.

Vērtēšanas kritēriji:

rakstisks eksāmens esejas jautājumu formā

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

students atpazīs galvenos bakteriālo un vīrusu infekciju ierosinātājus un to galvenos infekcijas avotus, pārnešanas ceļus

Prasmes:

spēs diskutēt par to patoģenēzes pamatprincipiem un diagnostikas virzieniem

Kompetences:

izpratīs sterilizācijas, dezinfekcijas un nespecifisko un specifisko profilakses pasākumu nozīmi šo infekciozo aģentu izplatības ierobežošanā gan vidē, gan cilvēku populācijā un veselības aprūpes iestādēs

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1G.F.Brooks, J.S.Butel, S.A.Morse. Jawetz, Melnick&Adelberg`s Medical Microbiology. 27th Edition. Lange Medical Books, USA, 2016.

Papildus literatūra

1Vaira Īrisa Kalniņa. Virusoloģijas rokasgrāmata. Nacionālais apgāds, Rīga, 2003.g.