Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Iekšķīgās slimības

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 28.02.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

ISK_196

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Konstantīns Pičkurs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Iekšķīgo slimību katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Aivars Lejnieks

Kontaktinformācija:

Rīga, Hiprokrāta iela 2, isk@rsu.lv, isk@rsu.lv, +371 67042338

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

10

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

20

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Normālā anatomija, fizioloģija un bioķīmija SVF programmā paredzētos kursa apjomos. Paralēli esošajam kursam studenti apgūst farmakoloģijas, patanatomijas un patfizioloģijas pamatus.

Mērķis:

Iepazīstināt studentus ar biežāk sastopamo iekšķīgo slimību etioloģiju, attīstīšanas mehānismiem, klīnisko simptomātiku, galvenajām komplikācijām, primāras un sekojošas profilakses un darba ekspertīzes principiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Slimnieka izmeklēšanas principi iekšķīgo slimību klīnikā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Plaušu patoloģija. Plaušu slimības.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Plaušu slimības (turpinājums).Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Sirds-asinsvadu slimības. Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Sirds-asinsvadu slimības (turpinājums).Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Gastroenteroloģiskās slimības.Lekcijas1.00klīniskā bāze
7Aknu slimības.Lekcijas1.00klīniskā bāze
8Nefroloģiska patoloģija.Lekcijas1.00klīniskā bāze
9Galvenās patoloģijas endokrinoloģijā. Lekcijas1.00klīniskā bāze
10Anēmijas. Jēdziens par leikozēm.Lekcijas1.00klīniskā bāze
11Akūts un hronisks bronhīts.HOPS. Plaušu emfizēma. Ārējo faktoru ietekme, smēķēšana.Primāra un sekundāra profilakse. Klīniskā gaita. Komplikācijas. Darbaspēja.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Pneimonijas. Plaušu abcess. Pleirīti. Galvenie etioloģiskie faktori. Klīniskā gaita. Mājas un nozokomiālas pneimonijas. Aspirācijas plaušu destruktīvas saslimšanas. Pleirīti.Slimības klīniskā gaita, iznākumi. Prognoze. Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Koronāra sirds slimība. Etioloģija. Riska faktori. Klīniskās formas. Stenokardija, miokarda infarkts, sirds mazspēja. Klīniskā gaita, ārsta taktika pie dažām KSS formām. Profilakses problēmas. Darba ekspertīze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Esenciāla hipertonija. Epidemioloģija. Riska faktori. Klasifikācija (stadijas). Klīniskās formas. Hipertoniskās krīzes. Primāra un sekundāra profilakse. Svarīgākās komplikācijas. Darba ekspertīze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Iekaisīgas sirds saslimšanas. Reimatisms. Etioloģija, diagnostiskie kritēriji, klīniskās formas. Sirds kaites (t.sk. iedzimtas). Rehabilitācijas problēmas. Darba ekspertīze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Kuņģa saslimšanas. Gastrīti, peptiskā čūla. Akūtas gastroduodenālas čūlas. Jēdziens par funkcionālām kuņģa saslimšanām. Etioloģija, riska, faktori. Klīniskā gaita, komplikācijas. Dietiskas problēmas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Žultsakmeņu slimība. Akmeņu veidošanās mehanismi. Riska faktori. Klīniskā gaita: žults kolika, kalkulozs holecistīts, dzeltes: diferenciāldiagnostika. Dietiskās problēmas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Glomerulonefrīti. Pielonefrīti. Infekciju loma. Autoimūnie mehanismi.Svarīgākās klīniskās formas. Hroniska nieru mazspēja. Ekspertīzes jautājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Cukura diabēts. Epidemioloģija. I un II tipa cukura diabēts. Klīniskā gaita-komplikācijas. Primārās un sekundārās profilakses problēmas. Diēta. Insulinoterapijas pamati.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Anēmijas. Etioloģija. Riska faktori. Diferenciāldiagnostika. Klīniskā gaita. Profilakses jautājumi. Diētas problēmas.Nodarbības1.00klīniskā bāze

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Darbs ar mācību literatūru

Vērtēšanas kritēriji:

Testu jautājumi - 30%, klīniskie uzdevumi - 70%.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Demonstrēt orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, izmeklēšanas metodēs, zinātnes virzienos.Savākt anamnēzi, secīgi sakārtot to, atpazīt iespējamos slimības riska faktorus.
Ņemot vērā iegūtos slimnieka izmeklēšanas datus atpazīt iespējamo patoloģijas līmeni.
Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas un kompetenci slimnieka izmeklēšanā, slimību diagnostikā, komplikācijās un profilaksē.

Prasmes:

Studenti būs apguvuši slimnieka pamatizmeklēšanas un papildu izmeklēšanas metodes, mācēs diagnosticēt slimības, analizēt to cēloņus, novērst iespējamās komplikācijas, veikt profilaktiskus pasākumus.

Kompetences:

Izvērtēt iegūtos simptomus, sasaistīt tos ar patoloģiskiem procesiem slimnieka organismā.
Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Komunicēt ar dažādas kompetences un atšķirīgas pieredzes persomnām par profesionāliem jautājumiem, panākot personu veselībai, sabiedrībai vai videi labvēlīgus risinājumus.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Orļikovs G., Pičkurs K., Voicehovska J. Propedeitika, 5. izdevums. Rīga, RSU, 2014, 367 lpp.
2Klīniskā medicīna prof. A.Lejnieka redakcijā. Pirmā grāmata. Nacionālais Medicīnas apgāds, 2010.
3Klīniskā medicīna prof. A.Lejnieka redakcijā. Otrā grāmata. Nacionālais Medicīnas Apgāds, 2012.
4Klīniskā medicīna prof. A.Lejnieka redakcijā. Trešā grāmata. Nacionālais Medicīnas Apgāds, 2012.
5Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Zvaigzne, 1971; Rīga: Nacionālais apgāds, 2005.

Papildus literatūra

1Манджони С. Секреты клинической диагностики (пер. с англ.). Москва: БИНОМ, 2004.
2Lynn S. Bickley. BATES' Guide to Physical Examination and History Taking. 9th edition. Lippincott, Williams & Wilkins, 2004.
3Kalvelis A. Klīniskā Elektrokardiogrāfija. Rīga, Nacionālais Medicīnas apgāds. 2008.

Citi informācijas avoti

1Мурашко В. В., Струтынский А. В. Электрокардиография. Москва: Медицина, 1994 – 2005
2www.inbox.lv /ispropedeitika/ faili