Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Ieskats ķirurģijā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 21.08.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

KK_026

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

1.00

ECTS:

1.50

Zinātnes nozare:

Medicīna; Ķirurģija

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Andrejs Vanags

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Ķirurģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Jānis Gardovskis

Kontaktinformācija:

Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kk@rsu.lv, kk@rsu.lv, +371 67069745

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

20

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā un psiholoģijā. Vēlamas valodu zināšanas (angļu valoda).

Mērķis:

Studenti gūst zināšanas par neatliekamo un plānveida abdominālo ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Vēdera dobuma orgānu akūtas ķirurģiskas slimības (apendicīts, peritonīts).Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Žultsakmeņu slimība. Akūts holecistīts. Žultsakmeņu slimības komplikācijas.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Zarnu ķirurģiskās slimības. Ileuss.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Kuņģa un 12-pirkstu zarnas ķirurģiskās slimības.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Vēdera priekšējās sienas un diafragmas trūces.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Vēdera dobuma orgānu akūtas ķirurģiskas slimības (apendicīts, peritonīts).Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Kuņģa un 12-pirkstu zarnas ķirurģiskās slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Zarnu nosprostojums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Žults pūšļa un žults ceļu ķirurģiskas slimībasNodarbības1.00klīniskā bāze
10Vēdera priekšējās sienas un diafragmas trūces.Nodarbības1.00klīniskā bāze

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgs darbs ar mācību grāmatām

Vērtēšanas kritēriji:

Apmeklējums, aktivitāte nodarbībās, daudzizvēles jautājumi

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studiju kursa apguves laikā studentam vajadzētu iegūt zināšanas dažādu ķirurģisko saslimšanu diagnostikā un atbilstošas terapijas taktikas izveidē.

Prasmes:

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs novērtēt dažādus klīniskos stāvokļus ķirurģiskas patoloģijas kontekstā.

Kompetences:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
- analizēt izmeklēšanā iegūtos datus;
- sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu;
- argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi;
- formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1„Ķirurģija”, Profesora Jāņa Gardovska redakcijā, Rīga 2013.

Citi informācijas avoti

1Internets: emedicine.com