Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Angļu valoda komunikācijas zinātnē

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 05.02.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VC_053

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Valodniecība

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Zita Goldšmite

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Valodu centrs

Struktūrvienības vadītājs:

Dace Žibala

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, valodas@rsu.lv, valodas@rsu.lv, +371 67061586

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

20

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

40

Kopā kontaktstundas

40

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

20

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

40

Kopā kontaktstundas

40

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

20

Nepilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

20

Nepilns laiks - 3. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

20

Nepilns laiks - 4. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

20

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas līmenī.

Mērķis:

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko lietošanu.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Multimediji un komunikācija. Multimediju vēsture un attīstības perspektīvas.
Kursa "Angļu valoda komunikācijas zinātnē" mērķi, uzdevumi, studiju rezultāti, prasības un pārbaudījumi.
Nodarbības2.00auditorija
2Akadēmiskā angļu valoda
2.1. Angļu-angļu vārdnīcu lietošana. Šķirkļu informācija: definīcijas, sinonīmi, antonīmi, vārdu savienojumi, izteicieni. (www.macmillandictionary.com; www.merriam-webster.com; www.thesaurus.com; www.collinsdictionary.com; www.ozdic.com/collocation-dictionary)
Vārdu veidošana: sakne, priedēklis, piedēklis. Biežāk sastopamie piedēkļi lietvārdam, darbības vārdam un īpašības vārdam angļu valodā.
2.2. Prezentācijas. Prezentācijas struktūra. Prezentācijās biežāk lietotie izizt
Nodarbības4.00auditorija
3Drukātie mediji
3.1. Laikraksti: reģionālie un nacionālie, kvalitātes prese un dzeltenā prese
3.2. Virsraksti – valodas struktūras, gramatiskās īpatnības rakstu virsrakstos
3.3. Laikrakstu sadaļas; Informācijas atrašana; rakstu valoda; pārskats par laikrakstiem
Nodarbības4.00auditorija
4Drukātie mediji
4.1. Žurnāli – kopīgais un atšķirīgais salīdzinājumā ar laikrakstiem
4.2. Grupu darbs – sava laikraksta/žurnāla izveidošana un prezentēšana
Nodarbības2.00auditorija
5Akadēmiskā angļu valoda.
Kopsavilkums: galvenie principi; tēzes teikums un papildu informācija. Kopsavilkuma rediģēšana.
Nodarbības1.00auditorija
6Radio
6.1. Radio vārdu krājums. Radio ziņu raidījuma plānošana. Tēzes teikums
6.2. Radio pārraides. Cilvēki un viņu pienākumi radio
Nodarbības4.00auditorija
7Multimediji un televīzija
7.1. Televīzijas programmas, kanāli un cilvēki.
7.2. Raidījumi: plānošana, filmēšana, dokumentācija, montāža
7.3. Televīzijas nākotne tehnoloģiju attīstības laikā. Vārdu krājums
Nodarbības3.00auditorija
9Kino
9.1. Kinofilmas: žanri un veidi; kinofilmas uzņemšana – no idejas līdz gatavai filmai (scenārijs, raksturi – aktieri, skaņu celiņš)
9.2. Filmas recenzija: uzbūve, valodas līdzekļi (darbības vārda laiki, īpašības vārdi, vienotājvārdi)
Nodarbības4.00auditorija
10Akadēmiskā angļu valoda. Formālas un neformālas vēstules.
10.1. Vēstules izkārtojums, biežāk lietotās frāzes, formāls, neitrāls un neformāls valodas lietojums, elektroniskās vēstules.
10.2. CV sadaļas. Europass CV aizpildīšana.
10.3. Pieteikuma vēstules. Biežāk lietotās frāzes un izteicieni. Iegūtās izglītības, atbilstošās pieredzes un pozitīvo personīgo īpašību atspoguļošana.
Nodarbības2.00auditorija
11Māksla
11.1. Māksla un mākslinieki. Īpašības vārdi mākslas darbu raksturošanai. Izstādes un mākslas galerijas; eksponāti
11.2. Mūzika: stili, nenoteiksmes un gerundīva lietošana pēc darbības vārdiem
11.3. Recenzija par izstādi/koncertu/CD
11.4. Festivāli. Pasākumi. Ceremonijas
Nodarbības4.00auditorija
12Jaunie mediji. Pārmaiņas komunikācijā un tehnoloģijās
12.1. Sociālie mediji, to raksturojums
12.2. Mājas lapas: uzbūve, saturs, analīze
Nodarbības4.00auditorija
13Mārketings un reklāma.
13.1. Mārketinga stratēģijas. Vārdu veidošana: lietvārdu atvasināšana no darbības vārdiem. Sinonīmi un antonīmi.
13.2. Reklāma un reklāmas materiāli. Teksti reklāmās. Reklāmas saukļi.
Nodarbības4.00auditorija
14Grafiki un diagrammas.
14.1. Lietišķā grafika; grafiskais attēlojums. Grafiku un diagrammu veidi - tabulas, līniju, stabiņu riņķa diagrammas
14.2. Grafiku un diagrammu aprakstīšana – biežāk lietotie darbības vārdi, īpašības vārdi un apstākļa vārdi
Nodarbības2.00auditorija

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Multimediji un komunikācija. Multimediju vēsture un attīstības perspektīvas.
Kursa "Angļu valoda komunikācijas zinātnē" mērķi, uzdevumi, studiju rezultāti, prasības un pārbaudījumi.
Nodarbības2.00auditorija
2Akadēmiskā angļu valoda
2.1. Angļu-angļu vārdnīcu lietošana. Šķirkļu informācija: definīcijas, sinonīmi, antonīmi, vārdu savienojumi, izteicieni. (www.macmillandictionary.com; www.merriam-webster.com; www.thesaurus.com; www.collinsdictionary.com; www.ozdic.com/collocation-dictionary)
Vārdu veidošana: sakne, priedēklis, piedēklis. Biežāk sastopamie piedēkļi lietvārdam, darbības vārdam un īpašības vārdam angļu valodā.
2.2. Prezentācijas. Prezentācijas struktūra. Prezentācijās biežāk lietotie izizt
Nodarbības4.00auditorija
3Drukātie mediji
3.1. Laikraksti: reģionālie un nacionālie, kvalitātes prese un dzeltenā prese
3.2. Virsraksti – valodas struktūras, gramatiskās īpatnības rakstu virsrakstos
3.3. Laikrakstu sadaļas; Informācijas atrašana; rakstu valoda; pārskats par laikrakstiem
Nodarbības4.00auditorija
4Drukātie mediji
4.1. Žurnāli – kopīgais un atšķirīgais salīdzinājumā ar laikrakstiem
4.2. Grupu darbs – sava laikraksta/žurnāla izveidošana un prezentēšana
Nodarbības2.00auditorija
5Akadēmiskā angļu valoda.
Kopsavilkums: galvenie principi; tēzes teikums un papildu informācija. Kopsavilkuma rediģēšana.
Nodarbības1.00auditorija
6Radio
6.1. Radio vārdu krājums. Radio ziņu raidījuma plānošana. Tēzes teikums
6.2. Radio pārraides. Cilvēki un viņu pienākumi radio
Nodarbības4.00auditorija
7Multimediji un televīzija
7.1. Televīzijas programmas, kanāli un cilvēki.
7.2. Raidījumi: plānošana, filmēšana, dokumentācija, montāža
7.3. Televīzijas nākotne tehnoloģiju attīstības laikā. Vārdu krājums
Nodarbības3.00auditorija
9Kino
9.1. Kinofilmas: žanri un veidi; kinofilmas uzņemšana – no idejas līdz gatavai filmai (scenārijs, raksturi – aktieri, skaņu celiņš)
9.2. Filmas recenzija: uzbūve, valodas līdzekļi (darbības vārda laiki, īpašības vārdi, vienotājvārdi)
Nodarbības4.00auditorija
10Akadēmiskā angļu valoda. Formālas un neformālas vēstules.
10.1. Vēstules izkārtojums, biežāk lietotās frāzes, formāls, neitrāls un neformāls valodas lietojums, elektroniskās vēstules.
10.2. CV sadaļas. Europass CV aizpildīšana.
10.3. Pieteikuma vēstules. Biežāk lietotās frāzes un izteicieni. Iegūtās izglītības, atbilstošās pieredzes un pozitīvo personīgo īpašību atspoguļošana.
Nodarbības2.00auditorija
11Māksla
11.1. Māksla un mākslinieki. Īpašības vārdi mākslas darbu raksturošanai. Izstādes un mākslas galerijas; eksponāti
11.2. Mūzika: stili, nenoteiksmes un gerundīva lietošana pēc darbības vārdiem
11.3. Recenzija par izstādi/koncertu/CD
11.4. Festivāli. Pasākumi. Ceremonijas
Nodarbības4.00auditorija
12Jaunie mediji. Pārmaiņas komunikācijā un tehnoloģijās
12.1. Sociālie mediji, to raksturojums
12.2. Mājas lapas: uzbūve, saturs, analīze
Nodarbības4.00auditorija
13Mārketings un reklāma.
13.1. Mārketinga stratēģijas. Vārdu veidošana: lietvārdu atvasināšana no darbības vārdiem. Sinonīmi un antonīmi.
13.2. Reklāma un reklāmas materiāli. Teksti reklāmās. Reklāmas saukļi.
Nodarbības4.00auditorija
14Grafiki un diagrammas.
14.1. Lietišķā grafika; grafiskais attēlojums. Grafiku un diagrammu veidi - tabulas, līniju, stabiņu riņķa diagrammas
14.2. Grafiku un diagrammu aprakstīšana – biežāk lietotie darbības vārdi, īpašības vārdi un apstākļa vārdi
Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studējošie sagatavo gan individuālas gan grupas prezentācijas par kursa laikā apgūstamajiem tematiem; studenti veic rakstiskus uzdevumus, lasa autentiskus tekstus par kursa laikā apgūstamajiem tematiem un izpilda teksta izpratnes uzdevumus; studējošie patstāvīgi strādā ar angļu-angļu vārdnīcām un sagatavo terminoloģijas definīcijas un tulkojumus latviešu valodā. Studējošie raksta vēstules, kopsavilkumus, recenzijas un rakstus.

Vērtēšanas kritēriji:

1) aktīva piedalīšanās nodarbībās, laikus un atbilstošā kvalitātē izpildīti rakstiskie uzdevumi; sagatavotas un sniegtas prezentācijas atbilstoši kursa tēmām; sekmīgi uzrakstīti īsie pārbaudes darbi – terminoloģijas zināšanu un lietojuma pārbaude - 25%.
2) I semestra noslēguma pārbaudījums – 25%
3) Kursa noslēguma eksāmena rakstiskā daļa, kurā tiek pārbaudītas terminoloģijas zināšanas un to praktiskais lietojums, vispārējā teksta un specifiskas informācijas izpratne un rakstu valodas lietojums - 25%.
4) Kursa noslēguma eksāmena mutiskā daļā- prezentācija - 25%.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pēc studiju kursa sekmīgas apguves studenti spēs:
- atpazīt, iztulkot un izskaidrot ar MK jomu saistīto terminoloģiju dažāda veida tekstos;
- atrast un reproducēt svarīgāko informāciju autentiskos tekstos gan mutvārdos, gan rakstiski;
- noteikt un atstāstīt runātāja viedokli.

Prasmes:

Pēc sekmīgas studiju kursa pabeigšanas studējošie pratīs:
- lietot ar profesionālo jomu saistīto terminoloģiju atbilstoši to nozīmei gan mutvārdos, gan rakstiski;
- sagatavot un sniegt prezentācijas par jautājumiem saistībā ar multimediju komunikāciju jomu;
- izteikt un pamatot savu viedokli, pielietojot atbilstošu vārdu krājumu;
- sniegt iegūtās informācijas apkopojumu gan mutiski, gan rakstveidā, izmantojot atbilstošu terminoloģiju;
- uzrakstīt kopsavilkumu, formālas un neformālas vēstules, aprakstu, recenziju, utt.

Kompetences:

studējošie spēs sekmīgi darboties komandā, pamatojot savu viedokli profesionālos jautājumos; spēs loģiski izteikt savu viedokli gan rakstiski, gan mutiski, izmantojot apgūto profesionālo terminoloģiju.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Ceramella, Nick & Lee, Elizabeth. Cambridge English for Media. Cambridge University Press. 2008.

Papildus literatūra

1Michael McCarthy, Felicity O’Dell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 9th printing, 2014
2Ruth Gairns and Stuart Redman. Oxford Word Skills. OUP, 2009.
3Stjuart McKinlay, Bob Hastings. Success. Advanced Student’s Book. Pearson Education Limited, 2009.
4Lindsay White, Rod Fricker, Rosemary Nixon. Success. Advanced Workbook. Pearson Education Limited, 2009.
5Rod Fricker. Success. Advanced Teacher’s Support Book. Pearson Education Limited, 2009.
6Virginia Evans. Successful Writing. Proficiency. Express Publishing.2000

Citi informācijas avoti

1http://www.ofcom.org.uk
2http://www.computer.org/portal/web/multimedia
3http://www.macmillandictionary.com