Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
JF_034CIVILĀ AIZSARDZĪBAJuridiskā fakultāteDr.iur, profesors Aldis LieljuksisFotogrāfija112A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
KSK_087FOTOGRĀFIJA KĀ KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedra Fotogrāfija112A - Obligāts studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
VC_053ANGĻU VALODA KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒValodu centrsMg. philol. Lektora p.i. Žanete OzolaFotogrāfija11, 24A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
KSK_157MEDIJU AUDITORIJASKomunikācijas studiju katedraDr., asoc.prof. Anda RožukalneFotogrāfija122A - Obligāts studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_003DIGITĀLAIS ATTĒLSKomunikācijas studiju katedraAsoc. prof. , Dr.phil. Ilva SkulteFotogrāfija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_140KVALITATĪVĀS PĒTĪJUMU METODESKomunikācijas studiju katedraDr. Ritma Rungule, asoc.prof., Mg. Taņa Lāce, lektore Ritma RunguleFotogrāfija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_159MEDIJU KRITIKA UN ANALĪZEKomunikācijas studiju katedraprofesors Sergejs KruksFotogrāfija232A - Obligāts studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_026REKLĀMAS FOTOGRĀFIJAKomunikācijas studiju katedralektors Dr.paed. Alnis StakleFotogrāfija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_096IEVADS ATTĒLA FENOMENOLOĢIJĀKomunikācijas studiju katedraDr.phil., vecākais pasniedzējs Kārlis VērpeFotogrāfija242A - Obligāts studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_125KOMUNIKĀCIJAS PSIHOLOĢIJAKomunikācijas studiju katedraDr.psych., asoc.prof. Sandra MihailovaFotogrāfija242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_190RADOŠĀ FOTOGRĀFIJAKomunikācijas studiju katedraDr., lektors Alnis StakleFotogrāfija242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_039REKLĀMAKomunikācijas studiju katedra Fotogrāfija2422015.12.18.Kursa apraksts