Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
JF_034CIVILĀ AIZSARDZĪBAJuridiskā fakultāteDr.iur, profesors Aldis LieljuksisFotogrāfija112A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
KSK_087FOTOGRĀFIJA KĀ KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedra Fotogrāfija112A - Obligāts studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_140KVALITATĪVĀS PĒTIJUMA METODESSocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc., asociētā profesore Ritma RunguleFotogrāfija2332015.12.14.Kursa apraksts
KSK_018PRODUCENTA DARBSKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzēja Ieva RozentāleFotogrāfija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
KSK_039REKLĀMAKomunikācijas studiju katedra Fotogrāfija2422015.12.18.Kursa apraksts
KSK_190RADOŠĀ FOTOGRĀFIJAKomunikācijas studiju katedraDr., lektors Alnis StakleFotogrāfija362B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts