Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
KSK_025DISKURSA ANALĪZEKomunikācijas studiju katedraprof. Sergejs KruksKomunikācija un mediju studijas112C - Izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_085FOTOGRĀFIJAKomunikācijas studiju katedraDr., lektors Alnis StakleKomunikācija un mediju studijas112C - Izvēles studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_126KOMUNIKĀCIJAS SITUĀCIJU ANALĪZEKomunikācijas studiju katedraDr., asoc. prof. Ilva SkulteKomunikācija un mediju studijas114A - Obligāts studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_161MEDIJU TEORIJASKomunikācijas studiju katedraDr., asoc.prof. Ilva SkulteKomunikācija un mediju studijas112A - Obligāts studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_040REKLĀMA MASU KOMUNIKĀCIJAS PROCESOSKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzējs Valdis TilgalisKomunikācija un mediju studijas112B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
SUPK_093SOCIĀLĀS TEORIJASSocioloģijas un psiholoģijas katedraAsoc.prof., Dr.sc.soc. Ritma RunguleKomunikācija un mediju studijas114A - Obligāts studiju kurss2015.08.24.Kursa apraksts
JF_003CILVĒKDROŠĪBAJuridiskā fakultāteprofesors Andrejs VilksKomunikācija un mediju studijas122C - Izvēles studiju kurss2015.10.30.Kursa apraksts
KSK_123KOMUNIKĀCIJAS MIKRO UN MAKROTEORIJU INTEGRĀCIJAKomunikācijas studiju katedraDr., profesors Sergejs KruksKomunikācija un mediju studijas124A - Obligāts studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_189KULTŪRAS ŽURNĀLISTIKAKomunikācijas studiju katedraasociētā profesore Ilva Skulte Komunikācija un mediju studijas122C - Izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_138KULTŪRPOLITIKAKomunikācijas studiju katedra Mg.iur., Mg.art. Ivans Jānis Mihailovs Jānis MihailovsKomunikācija un mediju studijas122C - Izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_185SOCIĀLIE MEDIJI UN KRĪŽU KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedraDr Michael RoitherKomunikācija un mediju studijas122C - Izvēles studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
KSK_156MEDIJI, MŪZIKA, SABIEDRĪBAKomunikācijas studiju katedraDr., vecākais pasniedzējs Mārtiņš BoikoKomunikācija un mediju studijas132C - Izvēles studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_115JAUNO MEDIJU UN TĪKLA TEORIJASKomunikācijas studiju katedraDr., vecākā pasniedzēja Rasa ŠmiteKomunikācija un mediju studijas1, 21, 34A - Obligāts studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_022RADIO KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedraprof. Sergejs KruksKomunikācija un mediju studijas1, 21, 32C - Izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_061SOCIĀLĀ ANTROPOLOĢIJAKomunikācijas studiju katedraasoc.prof. Ilva SkulteKomunikācija un mediju studijas1, 21, 32B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_198SOCIĀLĀ ANTROPOLOĢIJAKomunikācijas studiju katedraasoc.prof. Ilva SkulteKomunikācija un mediju studijas1, 21, 32B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
KSK_074SUBKULTŪRU KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedraMg.sc.soc., lektors Normunds KozlovsKomunikācija un mediju studijas1, 22, 32C - Izvēles studiju kurss2015.12.08.Kursa apraksts
KSK_109INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA: VĒRTĪBAS UN PROCESIKomunikācijas studiju katedraMg.sc.soc., lektors Normunds KozlovsKomunikācija un mediju studijas232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
KSK_127KOMUNIKĀCIJAS TEORĒTISKIE MODEĻIKomunikācijas studiju katedraAsoc. prof., Dr.philol. Ilva SkulteKomunikācija un mediju studijas232A - Obligāts studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_149MAĢISTRA DARBA IZVEIDES PROSEMINĀRSKomunikācijas studiju katedraDr., asoc.prof. Ilva SkulteKomunikācija un mediju studijas232A - Obligāts studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_070STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedraDr., vecākais pasniedzējs Markus Hermann MecklKomunikācija un mediju studijas232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts