Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
KSK_086ARHITEKTŪRA UN PILSĒTU SABIEDRĪBAKomunikācijas studiju katedraDr., vecākā pasniedzēja Renāte ČaupaleMultimediju komunikācija112C - Izvēles studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
JF_034CIVILĀ AIZSARDZĪBAJuridiskā fakultāteDr.iur, profesors Aldis LieljuksisMultimediju komunikācija112A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
KSK_025DISKURSA ANALĪZEKomunikācijas studiju katedraDr., vecākā pasniedzēja Sarmīte MeinerteMultimediju komunikācija111C - Izvēles studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_098IEVADS KOMUNIKĀCIJAS TEORIJĀSKomunikācijas studiju katedraDr., asoc.prof. Ilva SkulteMultimediju komunikācija113A - Obligāts studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_114JAUNIEŠU SUBKULTŪRASKomunikācijas studiju katedraMg.sc.soc., lektors Normunds KozlovsMultimediju komunikācija111C - Izvēles studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
KSK_164MODERNĀS KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJASKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzēja Marta HercaMultimediju komunikācija112A - Obligāts studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_059SEMIOTIKAKomunikācijas studiju katedraprof. Sergejs KruksMultimediju komunikācija111C - Izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
VC_053ANGĻU VALODA KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒValodu centrsMag. philol., lektora p.i. Žanete OzolaMultimediju komunikācija11,24A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
KSK_087FOTOGRĀFIJA KĀ KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedraDr., lektors Alnis StakleMultimediju komunikācija122A - Obligāts studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_157MEDIJU AUDITORIJASKomunikācijas studiju katedraDr., asoc.prof. Anda RožukalneMultimediju komunikācija122A - Obligāts studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_057SCENĀRIJU RAKSTĪŠANA/DRAMATURĢIJAS PAMATIKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzējs Lauris GundarsMultimediju komunikācija122A - Obligāts studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_105IEVADS TĪKLU KOMUNIKĀCIJAS TEORIJĀSKomunikācijas studiju katedraDr., vecākā pasniedzēja Rasa ŠmiteMultimediju komunikācija233A - Obligāts studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_159MEDIJU KRITIKA UN ANALĪZEKomunikācijas studiju katedraprof. Sergejs KruksMultimediju komunikācija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_162MEDIJU VALODAKomunikācijas studiju katedraDr., vecākā pasniedzēja Dite LiepaMultimediju komunikācija232A - Obligāts studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
KSK_165MONTĀŽAS PAMATIKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzēja Agnese IvaneMultimediju komunikācija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_166MULTIMEDIJU SATURA VEIDOŠANA UN INTERAKTIVITĀTEKomunikācijas studiju katedraDr., vecākais pasniedzējs Christopher HalesMultimediju komunikācija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_018PRODUCENTA DARBSKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzēja Ieva RozentāleMultimediju komunikācija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
KSK_015PRAKSEKomunikācijas studiju katedraDr., lektors Alnis StakleMultimediju komunikācija23,48A - Obligāts studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_096IEVADS ATTĒLA FENOMENOLOĢIJĀKomunikācijas studiju katedraDr.phil., vecākais pasniedzējs Kārlis VērpeMultimediju komunikācija242A - Obligāts studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
SUPK_032KOMUNIKĀCIJAS PSIHOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.psych., asoc.prof Sandra MihailovaMultimediju komunikācija242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts
KSK_169MŪZIKA KĀ KULTŪRAS FENOMENSKomunikācijas studiju katedraDr., vecākais pasniedzējs Boriss AvramecsMultimediju komunikācija242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_190RADOŠĀ FOTOGRĀFIJAKomunikācijas studiju katedraDr., lektors Alnis StakleMultimediju komunikācija242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_039REKLĀMAKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzējs Valdis TilgalisMultimediju komunikācija242A - Obligāts studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_061SOCIĀLĀ ANTROPOLOĢIJAKomunikācijas studiju katedraPhD, lektors Klāvs SedlenieksMultimediju komunikācija242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
VC_023FRANČU VALODAValodu centrsMg.philol., lektors Aleksandrs TimofejevsMultimediju komunikācija2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.25.Kursa apraksts
VC_071FRANČU VALODAValodu centrsMg.philol., lektors Aleksandrs TimofejevsMultimediju komunikācija2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
VC_074KRIEVU VALODAValodu centrsMg. philol., lektore Ludmila JermakovičaMultimediju komunikācija2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
VC_017SPĀŅU VALODAValodu centrsVita Vīksne, Mg. Philol., Lic. THeol., lektora p.i. Vita VīksneMultimediju komunikācija2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.02.Kursa apraksts
VC_065SPĀŅU VALODAValodu centrsVita Vīksne, Mg. Philol., Lic. THeol., lektora p.i. Vita VīksneMultimediju komunikācija2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
VC_068VĀCU VALODAValodu centrsMg. philol., lektore Ludmila JermakovičaMultimediju komunikācija2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
1 - 30 Next