Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
KSK_086ARHITEKTŪRA UN PILSĒTU SABIEDRĪBAKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija111C - Izvēles studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
JF_034CIVILĀ AIZSARDZĪBAJuridiskā fakultāteDr.iur, profesors Aldis LieljuksisMultimediju komunikācija112A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
KSK_025DISKURSA ANALĪZEKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija111C - Izvēles studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_087FOTOGRĀFIJA KĀ KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedraDr., lektors Alnis StakleMultimediju komunikācija112A - Obligāts studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_098IEVADS KOMUNIKĀCIJAS TEORIJĀSKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija112A - Obligāts studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_164MODERNĀS KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJASKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija112A - Obligāts studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_059REKLĀMAKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija111C - Izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
VC_053ANGĻU VALODA KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒValodu centrsMag. philol., lektora p.i. Žanete OzolaMultimediju komunikācija11, 24A - Obligāts studiju kurss2015.10.29.Kursa apraksts
KSK_112INTERNETA MEDIJI UN KOMUNIKĀCIJA INTERNETA VIDĒKomunikācijas studiju katedraDr., vecākais pasniedzējs Raitis ŠmitsMultimediju komunikācija123A - Obligāts studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_157MEDIJU AUDITORIJASKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija122A - Obligāts studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_162MEDIJU VALODAKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija122A - Obligāts studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
KSK_057SCENĀRIJU RAKSTĪŠANA/DRAMATURĢIJAS PAMATIKomunikācijas studiju katedraMg. Lauris Gundars, pasniedzējs Lauris GundarsMultimediju komunikācija122A - Obligāts studiju kurss2015.11.12.Kursa apraksts
KSK_001ANIMĀCIJA, VIDEO UN CITI AUDIOVIZUĀLO MEDIJU VEIDIKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzēja Agnese IvaneMultimediju komunikācija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_105IEVADS TĪKLU KOMUNIKĀCIJAS TEORIJĀSKomunikācijas studiju katedraDr., vecākā pasniedzēja Rasa ŠmiteMultimediju komunikācija233A - Obligāts studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_125KOMUNIKĀCIJAS PSIHOLOĢIJAKomunikācijas studiju katedraDr.psych., asoc.prof Sandra MihailovaMultimediju komunikācija242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_039REKLĀMAKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija2422015.12.18.Kursa apraksts
KSK_015PRAKSEKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija2, 33, 4, 5, 68A - Obligāts studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_096IEVADS ATTĒLA FENOMENOLOĢIJĀKomunikācijas studiju katedraDr., vecākais pasniedzējs Kārlis VērpeMultimediju komunikācija352B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_159MEDIJU KRITIKA UN ANALĪZEKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija352B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_165MONTĀŽAS PAMATIKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzēja Agnese IvaneMultimediju komunikācija353B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_166MULTIMEDIJU SATURA VEIDOŠANA UN INTERAKTIVITĀTEKomunikācijas studiju katedraMg. Marta Cerava, pasniedzēja Marta CeravaMultimediju komunikācija352B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_169MŪZIKA KĀ KULTŪRAS FENOMENSKomunikācijas studiju katedraDr. Boriss Avramecs, vecākais pasniedzējs Boriss AvramecsMultimediju komunikācija352B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_061SOCIĀLĀ ANTROPOLOĢIJAKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija352B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_151MASU KOMUNIKĀCIJAS TEORIJASKomunikācijas studiju katedra Multimediju komunikācija363A - Obligāts studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_160MEDIJU PLĀNOŠANAS PAMATIKomunikācijas studiju katedraMg. Valdis Tilgalis, pasniedzējs Valdis TilgalisMultimediju komunikācija362B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_190RADOŠĀ FOTOGRĀFIJAKomunikācijas studiju katedraDr., lektors Alnis StakleMultimediju komunikācija362B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_003DIGITĀLAIS ATTĒLSKomunikācijas studiju katedraDr., asoc.prof. Ilva SkulteMultimediju komunikācija472B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_080ELEKTRONISKO MEDIJU FORMĀTI UN ARHĪVIKomunikācijas studiju katedraDr., vecākais pasniedzējs Raitis Šmits Multimediju komunikācija472B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_140KVALITATĪVĀS PĒTĪJUMU METODESKomunikācijas studiju katedraDr. Ritma Rungule, asoc.prof., Mg. Taņa Lāce, lektore Ritma RunguleMultimediju komunikācija472A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
KSK_170MŪZIKA REKLĀMĀKomunikācijas studiju katedraDr. Alnis Stakle, lektors Mikus FrišfeldsMultimediju komunikācija472B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
1 - 30 Next