Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
SUPK_087SASKARSMES UN SADARBĪBAS PSIHOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.psych, asoc.prof Sandra MihailovaOrganizāciju un menedžmenta socioloģija113A - Obligāts studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts
SUPK_005VISPĀRĪGĀ SOCIOLOĢIJA ISocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc Viola KorpaOrganizāciju un menedžmenta socioloģija113A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
SUPK_006VISPĀRĪGĀ SOCIOLOĢIJA IISocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc Viola KorpaOrganizāciju un menedžmenta socioloģija113A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
VC_053ANGĻU VALODA KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒValodu centrsMg.paed., Mg.philol. Zita GoldšmiteOrganizāciju un menedžmenta socioloģija11,24A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
B_005INFORMĀCIJPRATĪBABibliotēka Organizāciju un menedžmenta socioloģija123B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_036KRITISKĀS SOCIĀLĀS PROBLĒMAS MŪSDIENU SABIEDRĪBĀSocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.soc.d Signe DobelnieceOrganizāciju un menedžmenta socioloģija123B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_051MŪSDIENU SOCIĀLĀS TEORIJAS ISocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc Ritma RunguleOrganizāciju un menedžmenta socioloģija123A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
KSK_065SOCIOLOĢIJAS KLASISKĀS TEORIJASSocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc. Ritma RunguleOrganizāciju un menedžmenta socioloģija123A - Obligāts studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
SUPK_030BĒRNĪBA MŪSDIENU MAINĪGAJĀ PASAULĒSocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc Ieva KārkliņaOrganizāciju un menedžmenta socioloģija1, 2, 31, 3, 52C - Izvēles studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
SUPK_041BIOGRĀFISKĀ PIEEJA SOCIOLOĢIJĀSocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc Maruta PrankaOrganizāciju un menedžmenta socioloģija1, 2, 31, 3, 52C - Izvēles studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
SUPK_015EMOCIJU PSIHOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraMg.psych Jānis ĶirsisOrganizāciju un menedžmenta socioloģija1, 2, 31, 3, 52C - Izvēles studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts
KSK_085FOTOGRĀFIJAKomunikācijas studiju katedraDr., lektors Alnis StakleOrganizāciju un menedžmenta socioloģija1, 2, 31, 3, 51C - Izvēles studiju kurss2016.01.18.Kursa apraksts
KSK_059SEMIOTIKAKomunikācijas studiju katedraDr.inf.kom., profesors Sergejs KruksOrganizāciju un menedžmenta socioloģija1, 2, 31, 3, 51C - Izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
SUPK_101STRESA MENEDŽMENTSSocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.psych., asoc.prof Sandra MihailovaOrganizāciju un menedžmenta socioloģija1, 2, 31, 3, 52C - Izvēles studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts
KSK_025DISKURSA ANALĪZEKomunikācijas studiju katedraDr., vecākā pasniedzēja Sarmīte MeinerteOrganizāciju un menedžmenta socioloģija1, 2, 3, 41, 3, 51C - Izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
SUPK_008ZINĀTNISKĀ DARBA METODOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.soc.d. Signe DobelnieceOrganizāciju un menedžmenta socioloģija1,22, 36B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_067PERSONĪBAS PSIHOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.psych., asoc.prof. Sandra MihailovaOrganizāciju un menedžmenta socioloģija1,2,31, 3, 52C - Izvēles studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts
SUPK_039KVALITATĪVĀS PĒTĪJUMU METODES ISocioloģijas un psiholoģijas katedraMag. art., lektore Taņa LāceOrganizāciju un menedžmenta socioloģija233A - Obligāts studiju kurss2015.12.06.Kursa apraksts
SUPK_040KVALITATĪVĀS PĒTĪJUMU METODES IISocioloģijas un psiholoģijas katedraMg.art. Taņa LāceOrganizāciju un menedžmenta socioloģija233A - Obligāts studiju kurss2015.12.06.Kursa apraksts
SUPK_053MŪSDIENU SOCIĀLĀS TEORIJAS IISocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc. Ritma RunguleOrganizāciju un menedžmenta socioloģija243A - Obligāts studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
FK_016SOCIĀLĀ STATISTIKAFizikas katedraDr.phys., docents Renārs ErtsOrganizāciju un menedžmenta socioloģija243B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
FK_052SOCIĀLĀ STATISTIKAFizikas katedraDr.phys., docents Renārs ErtsOrganizāciju un menedžmenta socioloģija243B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
VC_023FRANČU VALODAValodu centrsMg. philol., lektors Aleksandrs TimofejevsOrganizāciju un menedžmenta socioloģija2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.25.Kursa apraksts
VC_017SPĀŅU VALODAValodu centrsVita Vīksne, Mg. Philol., Lic. THeol., lektora p.i. Vita VīksneOrganizāciju un menedžmenta socioloģija2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.21.Kursa apraksts
VC_022VĀCU VALODAValodu centrsMg. filol., Mg. oec., lektora p.i. Inga ReinvaldeOrganizāciju un menedžmenta socioloģija2,33,4,56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_023INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBAS TEORIJASSocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc. Ritma RunguleOrganizāciju un menedžmenta socioloģija353B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
SUPK_089SOCIĀLĀ POLITIKASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.soc.d. Signe DobelnieceOrganizāciju un menedžmenta socioloģija353B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_092SOCIĀLĀ STRATIFIKĀCIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.phil Ritma RunguleOrganizāciju un menedžmenta socioloģija353B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
SUPK_104VADĪŠANAS UN KONFLIKTU PSIHOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.psych., asoc.prof Sandra MihailovaOrganizāciju un menedžmenta socioloģija353B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts