Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
VPUPK_194PĒTĪJUMU DATU MATEMĀTISKĀ APSTRĀDEVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraDr. Psych. Jeļena ĻevinaPsiholoģija 482C - Izvēles studiju kurss2015.09.15.Kursa apraksts
BUMK_026BIOLOĢIJA UN ĢENĒTIKABioloģijas un mikrobioloģijas katedraDocente, dr.med. Agrita PuzukaPsiholoģija112A - Obligāts studiju kurss2015.11.23.Kursa apraksts
BUMK_055BIOLOĢIJA UN ĢENĒTIKA Bioloģijas un mikrobioloģijas katedraDocente, dr.med. Agrita PuzukaPsiholoģija112A - Obligāts studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
REK_151CILVĒKA FUNKCIONĒŠANAS BIO-MEDICĪNISKIE ASPEKTIRehabilitācijas katedradocente Daina ŠmitePsiholoģija114A - Obligāts studiju kurss2015.12.09.Kursa apraksts
REK_178CILVĒKA FUNKCIONĒŠANAS BIO-MEDICĪNISKIE ASPEKTIRehabilitācijas katedradocente Daina ŠmitePsiholoģija114A - Obligāts studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
SUPK_021IEVADS SOCIOLOĢIJĀSocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc. Viola KorpaPsiholoģija112A - Obligāts studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
B_005INFORMĀCIJPRATĪBABibliotēka Daiga SpilaPsiholoģija1 1 2A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
B_010INFORMĀCIJPRATĪBABibliotēka Daiga SpilaPsiholoģija1 1 2A - Obligāts studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
VPUPK_161IZZIŅAS PROCESU IZPĒTEVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraMg.psych., pasniedzēja Austra OšlejaPsiholoģija112A - Obligāts studiju kurss2015.09.25.Kursa apraksts
VPUPK_111PSIHOLOGA PROFESIONĀLĀ DARBĪBA UN ĒTIKA IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraDr.psych., doc. Jeļena KoļesņikovaPsiholoģija112A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_098SOCIĀLO PRASMJU TRENIŅŠSocioloģijas un psiholoģijas katedraasoc.prof. Dr.psych. Sandra MihailovaPsiholoģija112A - Obligāts studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts
VPUPK_143VISPĀRĪGĀ PSIHOLOĢIJAVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAsistenta p.i. Ervīns ČukursPsiholoģija114A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
VC_043ANGĻU VALODA PSIHOLOĢIJĀValodu centrsMag. phil. Anna JurčenkoPsiholoģija11, 24A - Obligāts studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts
VPUPK_003ATTISTĪBAS PSIHOLOĢIJAVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraMg.psych. asistente Aelita Vagale Psiholoģija124A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
LUSDK_035FILOZOFIJALabklājības un sociālā darba katedraDr.phil., asoc.profesore Lolita VilkaPsiholoģija122A - Obligāts studiju kurss2015.12.08.Kursa apraksts
VPUPK_045KOGNITĪVĀ PSIHOLOĢIJAVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraDr.psych., lektors Ervīns ČukursPsiholoģija122A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_060NOVĒROŠANAS PRAKSESocioloģijas un psiholoģijas katedraasoc.prof. Dr.psych. Sandra MihailovaPsiholoģija122A - Obligāts studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts
SUPK_004VISPĀRĪGĀ PSIHOLOĢIJA IISocioloģijas un psiholoģijas katedraMg.psych. Jānis ĶirsisPsiholoģija122A - Obligāts studiju kurss2015.09.10.Kursa apraksts
VPUPK_137VESELĪBAS PSIHOLOĢIJAVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraDr.psych., doc. Jeļena KoļesņikovaPsiholoģija222A - Obligāts studiju kurss2015.09.28.Kursa apraksts
SUPK_074DIFERENCIĀLĀ PSIHOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraMg.psych Anete HofmanePsiholoģija232A - Obligāts studiju kurss2015.12.08.Kursa apraksts
LUSDK_059LOĢIKALabklājības un sociālā darba katedraDr. iur., pasniedzējs Vilis DabertsPsiholoģija232A - Obligāts studiju kurss2015.12.06.Kursa apraksts
VPUPK_099PĒTĪJUMS PSIHOLOĢIJĀ IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasoc.prof. Kristīne MārtinsonePsiholoģija232A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_069PĒTĪJUMS PSIHOLOĢIJĀ IISocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.psych., doc. Viktorija PerepjolkinaPsiholoģija232A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
SUPK_082PSIHOMETRIKASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.psych. doc.v.i. Viktorija PerepjolkinaPsiholoģija232A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
VPUPK_192STATISTISKĀS DATU APSTRĀDES METODESVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraDr.psych., asist.p.i. Jeļena ĻevinaPsiholoģija234A - Obligāts studiju kurss2015.09.14.Kursa apraksts
REK_027VESELĪBAS APRŪPE UN REHABILITĀCIJARehabilitācijas katedraasistente Illa MihejevaPsiholoģija232A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
VC_023FRANČU VALODAValodu centrsMg. philol., lektors Aleksandrs TimofejevsPsiholoģija23, 44B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.25.Kursa apraksts
VC_073FRANČU VALODAValodu centrsMg. philol., lektors Aleksandrs TimofejevsPsiholoģija23, 44B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
VC_066SPĀŅU VALODAValodu centrsMg. filol., Mg. oec., lektora p.i. Inga ReinvaldePsiholoģija23, 44B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
VC_022VĀCU VALODAValodu centrsMg. philol., lektore Ludmila JermakovičaPsiholoģija23, 44B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
1 - 30 Next