Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
B_005INFORMĀCIJPRATĪBABibliotēkaMg. sci. soc. Daiga SpilaMākslas terapija112A - Obligāts studiju kurss2015.10.26.Kursa apraksts
REK_109MEDICĪNISKĀ REHABILITĀCIJA UN KOMANDAS DARBSRehabilitācijas katedraasistente Illa MihejevaMākslas terapija112A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
REK_131NOVĒROJUMA PRAKSEVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasistenta p.i. Anda UpmaleMākslas terapija112A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_092PERSONĪBAS UN ATTĪSTĪBAS PSIHOLOĢIJAVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasistente Aelita VagaleMākslas terapija112B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
AURK_027PIRMĀ UN NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBAAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraAsistente Baiba ArkliņaMākslas terapija112A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_104PROFESIONĀLĀ DARBĪBA MĀKSLU TERAPIJĀ UN TĀS TIESISKIE PAMATIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasistenta p.i., Mg.sc.sal., Mg.paed., Mg.psych. Anda UpmaleMākslas terapija112A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_105PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES GRUPAVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedralektore Indra Majore-DūšeleMākslas terapija112A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
MK_018PSIHES BIOLOĢISKIE PAMATI IMorfoloģijas katedraDr. med., docente Oksana KoļesovaMākslas terapija112A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
CFUBK_015PSIHES BIOLOĢISKIE PAMATI IICilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedradocents Normunds LimbaMākslas terapija112A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_009DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJA IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedralektore Indra Majore-DūšeleMākslas terapija11, 24B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_016DRĀMAS TERAPIJA IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrastundu pasniedzēja, Mg.sc.sal. Anna ŠteinaMākslas terapija11, 24B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_074MŪZIKAS TERAPIJA IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasistenta p.i., Mg.art., Mg.sc.sal. Jana DuhovskaMākslas terapija11, 24B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_146VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS TERAPIJA IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasistenta p.i. Anda UpmaleMākslas terapija11, 24B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_029INDIVIDUĀLĀ KONSULTĒŠANA MĀKSLU TERAPIJĀ UN PSIHODINAMIKAVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedralektore Indra Majore-DūšeleMākslas terapija124A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_042IZVĒRTĒŠANAS PRINCIPI UN PROCESS MĀKSLU TERAPIJĀVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasistenta p.i. Anda UpmaleMākslas terapija122A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_063MĀKSLAS PRASMJU ATTĪSTĪBA SPECIALIZĀCIJĀVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasistenta p.i. Jana DuhovskaMākslas terapija122A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
PAK_005PATOLOĢIJA UN VESELĪBAS KONTROLES PAMATIPatoloģijas katedraDr.med., docents Andrejs AncānsMākslas terapija122A - Obligāts studiju kurss2016.01.06.Kursa apraksts
VPUPK_096PĒTĪJUMA METODOLOĢIJAVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasoc. prof. Kristīne MārtinsoneMākslas terapija122A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
PUNK_007PSIHIATRIJA UN PSIHOFARMAKOLOĢIJAPsihiatrijas un narkoloģijas katedraDr.med., asociētā profesore Biruta KupčaMākslas terapija124A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_010DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJA IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedralektore Indra Majore-DūšeleMākslas terapija2322015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_017DRĀMAS TERAPIJA IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrastundu pasniedzēja, Mg.sc.sal. Anna ŠteinaMākslas terapija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
REK_132INDIVIDUĀLĀ MĀKSLU TERAPIJA PRAKSĒRehabilitācijas katedraasistenta p.i. Anda UpmaleMākslas terapija2312A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_075MŪZIKAS TERAPIJA IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasist. p.i., Mg.sc.sal., Mg.art. Jana DuhovskaMākslas terapija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
MDAK_006PSIHOSOMĀTISKĀ MEDICĪNAMāszinību un dzemdību aprūpes katedraDr.med., docente Velga SudrabaMākslas terapija232A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_147VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS TERAPIJA IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasistenta p.i. Anda UpmaleMākslas terapija232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_060MAĢISTRA DARBS I, IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasociētā profesore Kristīne MārtinsoneMākslas terapija23, 46A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
MDAK_222GRUPU KONSULTĒŠANA MĀKSLU TERAPIJĀ UN PSIHODINAMIKAVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraDr.med., docente Velga SudrabaMākslas terapija242A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_093PERSONĪGĀS APMĀCĪBAS TERAPIJAVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasist.p.i. Jana DuhovskaMākslas terapija242A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_129SISTĒMISKĀ PIEEJA MĀKSLU TERAPIJĀ (ĢIMENES TERAPIJA)Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra Edīte KrevicaMākslas terapija242A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
VPUPK_095PĒTĪJUMA DATU APSTRĀDE UN ANALĪZEVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraasist.p.i. Jeļena KoļesņikovaMākslas terapija352A - Obligāts studiju kurss2015.08.11.Kursa apraksts
1 - 30 Next