Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
JF_034CIVILĀ AIZSARDZĪBAJuridiskā fakultāteDr.iur, profesors Aldis LieljuksisSabiedriskās attiecības112A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
KSK_025DISKURSA ANALĪZEKomunikācijas studiju katedra Sabiedriskās attiecības111C - Izvēles studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_085FOTOGRĀFIJAKomunikācijas studiju katedra Sabiedriskās attiecības111C - Izvēles studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_098IEVADS KOMUNIKĀCIJAS TEORIJĀSKomunikācijas studiju katedra Sabiedriskās attiecības113A - Obligāts studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_103IEVADS SOCIOLOĢIJĀKomunikācijas studiju katedraDr. Signe Dobelniece, docenta p.i. Signe DobelnieceSabiedriskās attiecības112A - Obligāts studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts
KSK_164MODERNĀS KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJASKomunikācijas studiju katedraMg. Marta HercaSabiedriskās attiecības112A - Obligāts studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_059REKLĀMAKomunikācijas studiju katedraprofesors Sergejs KruksSabiedriskās attiecības111C - Izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
VC_053ANGĻU VALODA KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒValodu centrsMg paed, Mg philol. Zita GoldšmiteSabiedriskās attiecības11,24A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
KSK_157MEDIJU AUDITORIJASKomunikācijas studiju katedra Sabiedriskās attiecības123A - Obligāts studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_046RUNAS KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedraMg., lektore Ruta SiliņaSabiedriskās attiecības122A - Obligāts studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_053SABIEDRISKO ATTIECĪBU TEKSTU RAKSTĪŠANAKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzēja Antra SavlevičaSabiedriskās attiecības123A - Obligāts studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_135KRĪŽU KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedraMg., lektore Ruta SiliņaSabiedriskās attiecības233A - Obligāts studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_159MEDIJU KRITIKA UN ANALĪZEKomunikācijas studiju katedraprofesors Sergejs KruksSabiedriskās attiecības232A - Obligāts studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_162MEDIJU VALODAKomunikācijas studiju katedra Sabiedriskās attiecības232A - Obligāts studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
KSK_052SABIEDRISKO ATTIECĪBU STRATĒĢIJAS UN KAMPAŅASKomunikācijas studiju katedraMg., lektore Ruta SiliņaSabiedriskās attiecības233B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_015PRAKSEKomunikācijas studiju katedra Sabiedriskās attiecības23, 48A - Obligāts studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_125KOMUNIKĀCIJAS PSIHOLOĢIJAKomunikācijas studiju katedraDr.psych., asoc.prof. Sandra MihailovaSabiedriskās attiecības242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.10.29.Kursa apraksts
KSK_039REKLĀMAKomunikācijas studiju katedra Sabiedriskās attiecības242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_061SOCIĀLĀ ANTROPOLOĢIJAKomunikācijas studiju katedra Sabiedriskās attiecības242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
VC_023FRANČU VALODAValodu centrsMg.philol., lektors Aleksandrs TimofejevsSabiedriskās attiecības2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.25.Kursa apraksts
VC_017SPĀŅU VALODAValodu centrs Sabiedriskās attiecības2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.28.Kursa apraksts
VC_022VĀCU VALODAValodu centrsMg. filol., Mg. oec., lektora p.i. Inga ReinvaldeSabiedriskās attiecības2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
VC_024KRIEVU VALODAValodu centrsMg. philol., lektore Ludmila JermakovičaSabiedriskās attiecības2,33,4,56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
KSK_111INTEGRĒTĀ MARKETINGA KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedraMg. Ruta Siliņa, lektore Ruta SiliņaSabiedriskās attiecības353B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_140KVALITATĪVĀS PĒTIJUMA METODESSocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc., asociētā profesore Ritma RunguleSabiedriskās attiecības3532015.08.24.Kursa apraksts
KSK_154MĀRKETINGSKomunikācijas studiju katedraMg., lektore Irina RezepinaSabiedriskās attiecības352B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.10.09.Kursa apraksts
KSK_151MASU KOMUNIKĀCIJAS TEORIJASKomunikācijas studiju katedraAsoc. prof. , Dr.phil. Ilva SkulteSabiedriskās attiecības353A - Obligāts studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts