Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
SUPK_054MŪSDIENU SOCIOLOĢIJAS TEORIJASSocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc., asociētā profesore Ritma RunguleSociālo procesu analīze un vadība114A - Obligāts studiju kurss2015.08.24.Kursa apraksts
SUPK_090SOCIĀLĀ NEVIENLĪDZĪBA UN STRATIFIKĀCIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraAsociētā profesore, Dr.sc.soc. Ritma RunguleSociālo procesu analīze un vadība114A - Obligāts studiju kurss2015.08.24.Kursa apraksts
SUPK_043KVALITATĪVO PĒTĪJUMU METODOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraAsociētā profesorem Dr.sc.soc. Ritma RunguleSociālo procesu analīze un vadība124A - Obligāts studiju kurss2015.08.24.Kursa apraksts
SUPK_086SALĪDZINOŠĀ SOCIĀLĀ POLITIKASocioloģijas un psiholoģijas katedradocente Signe DobelnieceSociālo procesu analīze un vadība124A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_002ATTĪSTĪBAS PSIHOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraAsociētā profesore, Dr.psych. Sandra MihailovaSociālo procesu analīze un vadība1, 21, 34B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.04.Kursa apraksts
SUPK_018ĢIMENES SOCIOLOĢIJA UN POLITIKASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc. Viola KorpaSociālo procesu analīze un vadība1, 22, 34B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
SUPK_029JAUNATNES SOCIOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc., vad.pētn. Ilze KoroļevaSociālo procesu analīze un vadība1, 22, 32B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
SUPK_056NABADZĪBA, SOCIĀLĀ ATSTUMTĪBA UN LABKLĀJĪBAS POLITIKASocioloģijas un psiholoģijas katedradocente, Signe DobelnieceSociālo procesu analīze un vadība1, 22, 38B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_011DZĪVES KVALITĀTES SOCIOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc. Jolanta MillereSociālo procesu analīze un vadība2 34B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.24.Kursa apraksts
SUPK_001ATKARĪBU PROBLĒMU SOCIOLOĢISKA ANALĪZESocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.sc.soc., vad.pētn. Ilze KoroļevaSociālo procesu analīze un vadība232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
SUPK_059NOVECOŠANAS SOCIOLOĢIJASocioloģijas un psiholoģijas katedraAsociētā profesore, Dr.sc.soc. Ritma RunguleSociālo procesu analīze un vadība232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.24.Kursa apraksts
REUBK_083RISKU MENEDŽMENTSReģionālās ekonomikas un biznesa katedraprofesore Inna DovladbekovaSociālo procesu analīze un vadība234B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
SUPK_088SOCIĀLAIS DARBSSocioloģijas un psiholoģijas katedradocente Signe DobelnieceSociālo procesu analīze un vadība234B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
SUPK_121ZINĀTNISKĀ DARBA METODOLOĢIJAS SEMINĀRISocioloģijas un psiholoģijas katedradocente Signe DobelnieceSociālo procesu analīze un vadība232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts