Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
SUPK_093SOCIĀLĀS TEORIJASSocioloģijas un psiholoģijas katedraAsoc.prof., Dr.sc.soc. Ritma RunguleStratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība114A - Obligāts studiju kurss2015.08.24.Kursa apraksts
JF_003CILVĒKDROŠĪBAJuridiskā fakultāteDr.iur.profesors Andrejs VilksStratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība122C - Izvēles studiju kurss2015.11.26.Kursa apraksts
KSK_107INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBAKomunikācijas studiju katedraMg.sc.soc., lektors Normunds KozlovsStratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība122C - Izvēles studiju kurss2015.12.08.Kursa apraksts
KSK_138KULTŪRPOLITIKAKomunikācijas studiju katedra Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība122A - Obligāts studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_045RISKA UN KRĪZES KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedraMg.sab.vad., lektore Ruta SiliņaStratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība122A - Obligāts studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_025DISKURSA ANALĪZEKomunikācijas studiju katedra Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība232C - Izvēles studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
SUPK_035KONFLIKTU VADĪBA UN PERSONĀLA KONSULTĒŠANASocioloģijas un psiholoģijas katedraDr.psych.,asoc.prof Sandra MihailovaStratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.10.Kursa apraksts
KSK_144LĪDERISMA TEORIJAS UN DAUDZVEIDĪBAS VADĪBAKomunikācijas studiju katedraDr.psych., asc.prof. Sandra MihailovaStratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.10.Kursa apraksts