Navigate Up
Sign In
Kods
Kursa nosaukums
Katedra
Kursa vadītājs
Programma
Gads
Semestris
Kredītpunkti
Kategorija
Atjaunots
Kursa apraksts
JF_034CIVILĀ AIZSARDZĪBAJuridiskā fakultāteDr.iur, profesors Aldis LieljuksisŽurnālistika112A - Obligāts studiju kurss2015.12.07.Kursa apraksts
KSK_025DISKURSA ANALĪZEKomunikācijas studiju katedra Žurnālistika111C - Izvēles studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_085FOTOGRĀFIJAKomunikācijas studiju katedra Žurnālistika111C - Izvēles studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_098IEVADS KOMUNIKĀCIJAS TEORIJĀSKomunikācijas studiju katedra Žurnālistika113A - Obligāts studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_106IEVADS ŽURNĀLISTIKĀKomunikācijas studiju katedraDr., asoc.prof. Anda RožukalneŽurnālistika113A - Obligāts studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_164MODERNĀS KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJASKomunikācijas studiju katedraMg. Marta HercaŽurnālistika112A - Obligāts studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_059REKLĀMAKomunikācijas studiju katedraprofesors Sergejs KruksŽurnālistika111C - Izvēles studiju kurss2015.12.18.Kursa apraksts
KSK_186TELEVĪZIJAS SIŽETU VEIDOŠANAKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzējs Gvido ZilūzisŽurnālistika111C - Izvēles studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
VC_085ANGĻU VALODA KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒValodu centrsMg. philol., lektora p.i. Žanete OzolaŽurnālistika11, 24A - Obligāts studiju kurss2016.02.10.Kursa apraksts
VC_053ANGĻU VALODA KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒValodu centrsMg. philol., lektora p.i. Žanete OzolaŽurnālistika11,24A - Obligāts studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
KSK_157MEDIJU AUDITORIJASKomunikācijas studiju katedra Žurnālistika123A - Obligāts studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_046RUNAS KOMUNIKĀCIJAKomunikācijas studiju katedra Žurnālistika1222015.12.18.Kursa apraksts
KSK_082ZIŅU ŽURNĀLISTIKAKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzēja Māra MatisoneŽurnālistika123A - Obligāts studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts
KSK_088FOTOŽURNĀLISTIKAKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzējs Ints KalniņšŽurnālistika232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_159MEDIJU KRITIKA UN ANALĪZEKomunikācijas studiju katedraprof. Sergejs KruksŽurnālistika2322015.12.14.Kursa apraksts
KSK_162MEDIJU VALODAKomunikācijas studiju katedra Žurnālistika232B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.17.Kursa apraksts
KSK_023RADIOŽURNĀLISTIKAKomunikācijas studiju katedraDr., profesors Sergejs KruksŽurnālistika233A - Obligāts studiju kurss2015.09.14.Kursa apraksts
KSK_015PRAKSEKomunikācijas studiju katedra Žurnālistika23, 48A - Obligāts studiju kurss2015.09.12.Kursa apraksts
KSK_125KOMUNIKĀCIJAS PSIHOLOĢIJAKomunikācijas studiju katedraDr., asoc.prof. Sandra MihailovaŽurnālistika242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.10.29.Kursa apraksts
KSK_028REDAKTORA DARBS PRESĒ UN CITOS PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻOSKomunikācijas studiju katedraMg., pasniedzēja Anna PeipiņaŽurnālistika242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
KSK_061SOCIĀLĀ ANTROPOLOĢIJAKomunikācijas studiju katedra Žurnālistika242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_066SPORTA ŽURNĀLISTIKAKomunikācijas studiju katedra Anda RožukalneŽurnālistika242B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.02.Kursa apraksts
VC_023FRANČU VALODAValodu centrsMg.philol., lektors Aleksandrs TimofejevsŽurnālistika2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.24.Kursa apraksts
VC_017SPĀŅU VALODAValodu centrsMg. theol., lektora p.i. Vita VīksneŽurnālistika2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.09.28.Kursa apraksts
VC_022VĀCU VALODAValodu centrsMag. Philol., lektore. Aija RubeneŽurnālistika2, 33, 4, 56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.10.17.Kursa apraksts
VC_024KRIEVU VALODAValodu centrsMg. philol., lektore Ludmila JermakovičaŽurnālistika2,33,4,56B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.08.14.Kursa apraksts
KSK_140KVALITATĪVĀS PĒTĪJUMU METODESKomunikācijas studiju katedraDr.sc.soc., asociētā profesore Ritma RunguleŽurnālistika353B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.22.Kursa apraksts
KSK_151MASU KOMUNIKĀCIJAS TEORIJASKomunikācijas studiju katedraAsoc. prof. , Dr.phil. Ilva SkulteŽurnālistika353A - Obligāts studiju kurss2015.12.16.Kursa apraksts
KSK_009PĒTNIECISKĀ ŽURNĀLISTIKAKomunikācijas studiju katedradr.sc. soc., asoc. prof., Anda RožukalneŽurnālistika353B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.11.18.Kursa apraksts
KSK_075TV ŽURNĀLISTIKAKomunikācijas studiju katedraprof. Sergejs KruksŽurnālistika353B - Ierobežotās izvēles studiju kurss2015.12.14.Kursa apraksts